AKOwall Ab

Företaget

#

KOnsern


AKOwall AB etablerades 2016 för att marknadsföra och leverera AKOwall-mellanväggar i Sverige. Företaget ingår i Rakennusbetoni- ja Elementti Oy konsernen.

Konsernen består av Rakennusbetoni- ja Elementti Oy, Hollola Sora Oy, Mikrobetoni Oy, Rakennusbetoni- ja Elementti Sverige AB och AKOwall AB med c. 200 anställda och säljer högkvalitativa betongprodukter i Finland och i närområden.

Konsernen har ett grustag c.65 hektar och en fabrik 15 800 kvm i Kukonkoivu, i närheten av Lahtis.KVALITETPOLICY

AKOwalls kvalitetssystem har som mål att marknadsföra och leverera produkter, vilka tillfredsställer kundens önskade behov. Rätt kvalitetsnivå är resultatet av engagemang och arbete på alla nivåer inom företaget.

MILJÖPOLICY

AKOwall skall i sitt arbete med att utveckla, tillverka och leverera betongprodukter verka för ett långsiktigt hållbart samhälle och människans rätt till ett hälsosamt och rikt liv i samklang med naturen.

ARBETSMILJÖ

AKOwall ansvarar för säkerheten för våra åtaganden och att de åtgärder som identifierats i riskanalysen genomförs.