Fördelar med AKO-mellanväggar:

  • Snabbt och tidigt montage möjliggör kortare byggtid
  • En tung och tålig innervägg
  • Lätt att bearbeta
  • Bra ljudisolering
  • En brandklassad vägg
  • Enkelt att göra infästningar i väggen
  • M1-certifierad
  • Installationer kan göras I hålrum
Mahdollisuus näyttää kuvia ja videoita
AKOwall Ab > AKO Wall

AKO Wall

AKOWALL-mellanväggar har goda ljudisolerande egenskaper och på grund av detta har AKO-element blivit allt mer efterfrågat som material i mellanväggar i skolor, vårdhus, sporthallar och sjukhus, utöver de tekniska- och våtrummen.

Det går att förkorta byggtiden avsevärt genom att använda AKO-element i alla mellanväggar i en byggnad. Montering av AKO-mellanväggar går snabbt och kan utföras samtidigt med stommontage. Detta möjliggör att installationer och andra invändiga arbeten kan påbörjas redan i tidigt skede.

Det finns fyra olika tjocklekar av AKO-element att välja på, montage sker med special tillverkade montamaskiner och våra professionella montörer garanterar kvaliteten.