• Nopeasti valmista AKO Wall
  • Korkeat väliseinät AKO Wall.jpg
  • Asennus vaaka-asentoon AKO Wall.jpg
  • AKO Wall Arabian kauppakeskuksessa
  • Palvelutalo Sysmässä
AKOwall Ab > AKO Wall

AKO-92

Användingsområden

  • Bostäder
  • Lager- och tekniska utrymmen
  • Vårdhus och sjukhus
  • Sporthallar och äffärshus

AKOwall-mellanväggar har goda ljudisolerande egenskaper och på grund av detta har AKO-element blivit allt mer efterfrågat som material i mellanväggar i skolor, vårdhus, sporthallar och sjukhus, utöver de tekniska- och våtrummen. AKO 92 mm är den vanligaste typen av mellanväggar.

Det går att förkorta byggtid avsevärt genom att använda AKO-element i alla mellanväggar i en byggnad. Montering av AKO-mellanväggar går snabbt och kan utföras samtidigt med stommontage. Detta möjliggör att installationer och andra invändiga arbeten kan påbörjas redan i tidigt skede.

Detaljer och Arbetsanvisningar hittar Du i Datafilbanken.

Här kan du hitta våra datafilbanken- klicka här.

Teknisk information


Produkt Tjocklek Längd Bredd BrandklassRw (dB) Hål st/pall Vikt (kg/m2)
AKO-92 Tjocklek 92 mm Standardmått* 600 mm EI60Rw 38 dB Hål 62 mm 8 st/Pall 78 kg/m2

* 2500 mm, 2550 mm, 2700 mm, 2780 mm, 3000 mm ja 3300 mm