• Hyvään ääneneristykseen AKO Wall.jpg
AKOwall Ab > AKO Wall

AKO-130

Användingsområden (El 120, 48 dB)

  • Kontorslokaler
  • Vård- och Sjukhus
  • Skolor

AKOwall-mellanväggar har goda ljudisolerande egenskaper och på grund av detta har AKO-element blivit allt mer efterfrågat som material i mällanväggar i skolor, vårdhus, sporthallar och sjukhus. Med AKO 130 mm kan även uppnås Rw 55 db.

Det går att förkorta byggtiden avsevärt genom att använda AKO-element i alla mellanväggar i en byggnad. Montering av AKO-mellanväggar går snabbt och kan utföras samtidigt med stommontage. Detta möjliggör att installationer och andra invändiga arbeten kan påbörjas redan i tidigt skede.

Detaljer och Arbetsanvisningar hittar Du i Datafilbanken.

Här kan du hitta våra datafilbanken- klicka här.

Teknisk information


Produkt Tjocklek Längd Bredd BrandklassRw (dB) Hål st/pall Vikt (kg/m2)
AKO-130 Tjocklek 130 mm Standardmått* 600 mm EI120Rw 48 dB Hål 62 mm 5 st/Pall 165 kg/m2

* 2500 mm, 2550 mm, 2700 mm, 2780 mm, 3000 mm ja 3300 mm