• Akowall 68, 92, 120, 130
  • AKO Wall Hakaniemen Metrossa.
AKOwall Ab > AKO Wall

AKO-120

Användingsområden (El 120, 44dB)

  • Lager och tekniska utrymmen
  • Kontorsbyggnader
  • Vård- och Sjukhus
  • Sporthallar och äffärslokaler
  • Skolor

AKOwall-mellanväggar har goda ljudisolerande egenskaper och på grund av detta har AKO-element blivit allt mer efterfrågat som material i mellanväggar i skolor, vårdhus, sporthallar och sjukhus, utöver de tekniska- och våtrummen. AKO 120 mm klarar även EI 120 kravet.

Det går att förkorta byggtid avsevärt genom att använda AKO-element i alla mellanväggar i en byggnad. Montering av AKO-mellanväggar går snabbt och kan utföras samtidigt med stommontage. Detta möjliggör att installationer och andra invändiga arbeten kan påbörjas redan i tidigt skede.

Detaljer och Arbetsanvisningar hittar Du i Datafilbanken.

Här kan du hitta våra datafilbanken- klicka här.

Teknisk information


Produkt Tjocklek Längd Bredd BrandklassRw (dB) Hål st/pall Vikt (kg/m2)
AKO-120 Tjocklek 120 mm Standardmått* 600 mm EI120Rw 44 dB Hål 62 mm 6 st/Pall 108 kg/m2

* 2500 mm, 2550 mm, 2700 mm, 2780 mm, 3000 mm ja 3300 mm