Rakennusbetoni- ja Elementti Oy

Kirjaudu ammattilainen

Ympäristö

Ilmastokumppanuus

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on sopinut Hollolan ensimmäisen ilmastokumppanuussopimuksen


Tehdasalueemme paikalliset päästöt ovat vähäisiä

Tuotantomme ovat sisätiloissa ja raaka-aineet ovat suljetussa kierrossa tuotannoissamme, joten hyödynnämme tuotteissamme kierrättämämme raaka-aineet. Tuotantotilamme lämmitämme vähäpäästöttömällä nestekaasulla, jonka poltosta aiheuttamat hiukkaspäästöt ovat paljon pienempiä kuin monella muulla polttoaineella. Vuoden 2016 alusta alkaen olemme tuottaneet aurinkoenergialla sähköä tehdashallimme katolla, jossa on 309 m2 aurinkopaneeleita.


Toimintamme määrätietoisessa energiantehokkuustyössä on saanut kunniamaininnan

Työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Energiavirasto ja Motiva palkitsivat 15.6.2017 Energiatehokkuuden 20-vuotisjuhlaseminaarissa yrityksiä ja kuntia tuloksellisesta ja esimerkillisestä energiatehokkuustyöstä vuosina 2008–2016.

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy palkittiin keskisuuren teollisuuden toimijana. Palkitut valikoituivat oman alansa energiatehokkuustähdiksi muiden ansiokasta energiatehokkuustyötä tehneiden joukosta.


Ympäristöluvat

Hollolan kunta ja Lahden ympäristölautakunta ovat myöntäneet ympäristöluvat konsernin toiminnoille:

  • Mikrobetoni Oy:n valmisbetoniasemalle vuonna 2005
  • Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n betonituotetehtaalle vuonna 2006 ja lupa on uusittu vuonna 2018 (voimassa toistaiseksi).
  • Hollolan Sora Oy:n kiviainesten seulontaan ja murskaukseen, lupa uusittu vuonna 2012.

Ympäristölupaehtojen mukaisesti annamme valvoville viranomaisille vuosittain selvityksen mm. toimintamme melun ja pölyn torjunnasta, energian käytöstä, pohjavesientarkkailusta, jätemääristä, käyttämistämme raaka-aineista sekä miten olemme varautuneet vahinkojen varalle.

Maa-aineslain vaatimissa maa-ainesten ottoluvan ottosuunnitelmissa olemme tarkoin selostaneet suunnitellun ottamisen vaiheet, määrät ja maiseman jälkihoidon alueen palauttamiseksi luonnontilaan sekä suojellaksemme tärkeitä pohjavesiä.


Pohjavesien suojelu

Kiviainesten saatavuus läheltä tuotantolaitoksia vähentää kuljetusmatkoja ja kuljetusten ympäristöhaittoja, kuten melua, pölyä ja energian käyttöä merkittävästi.

Tuotantolaitoksemme ovat betonisissa rakennuksissa ja lisäksi kaikki ympäristöä sotkevat aineet ovat tilavuutensa kokoisten suoja-altaiden päällä. Betonin valmistus on suljetussa prosessissa, jossa esim. kaikki prosessin tarvitsema puhdistusvesi käytetään betonivalmistuksen raaka-aineena.

Pyrimme käyttämään parasta tekniikkaa ja huolehdimme henkilöstömme koulutuksesta suojellaksemme allamme olevaa arvokasta pohjavettä.

Seuraamme jatkuvasti pohjaveden tilaa mittaamalla kahdeksasta pohjaveden tarkkailuputkesta pohjaveden korkeutta ja kerran vuodessa pohjaveden laadusta teetetään laatunäytteet. Lisätietoa Eurofinsin pohjavesien tarkkailuraportista.


Törmäpääskyt suojelussa

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys palkitsi Rakennusbetonin pitkäjänteisestä työstä törmäpääskyjen elinolojon vaalimisesta. Osoituksena tästä luovutettiin Pekka Saikon taulu Törmäpääskyt kolossaan.

Ostoskori

Lahjakortti