Rakennusbetoni- ja Elementti Oy

Kirjaudu ammattilainen

Viherkatot ovat tulleet jäädäkseen kaupunki- ja maisemasuunnitteluun viihtyisyyttä lisäävänä elementtinä ja tärkeänä osana hulevesien hallinnassa.

AKO Garden Ketokatto on tutkittu, kestävästi kotimainen kierrätykseen perustuva viherkattoratkaisu. Ketokatto auttaa hulevesien hallinnassa hillitsemällä valuntahuippuja: veden valunta viivästyy ja kokonaissadannasta jopa kaksi kolmasosaa pidättyy veden imeytyessä ketokaton kasvien käyttöön ja haihtuessa siitä takaisin ilmaan.

Tutkittu, kotimainen, kestävän ympäristörakentamisen tuote

AKO Garden Ketokatto pohjautuu Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n ja Helsingin yliopiston useita vuosia kestäneeseen tutkimustyöhön. Rakennusbetonin tehtaan katolle perustettuja viherkattoja on tutkittu Hollolassa jo vuodesta 2013. Tutkimusviherkatot ovat osa Helsingin yliopiston johtamaa Viides ulottuvuus -tutkimusohjelmaa. Tutkimusyhteistyö on tuottanut paljon tarvittavaa tietoa keto-/niittykaton toiminnasta ja kasvien viihtyvyydestä. Tutkimustietoihin ja saatuihin kokemuksiin perustuen on julkaistu suunnitteluohje koskien AKO Garden Ketokattoa.

Ketokatto tuo piristystä esteettisyydellään

AKO Garden Ketokatto asennetaan juurisuojatun vesikattorakenteen päälle. Alimmaisena kerroksena on kierrätyskuidusta valmistettu vedenpidätyshuopa. Huovan päälle tulee kerros Vesijärvestä niitettyä järviruokoa, joka toimii ilmastoivana ja salaojittavana kerroksena. Seuraavaksi asennetaan 8-15 cm:n paksuinen kerros kasvualustaa, joka sekoitetaan kierrätysmateriaaleista ja Rakennusbetonin tuotannon sivutuotteista. Alusta on otollinen niitty- ja ketokasveille, koska niukkaravinteinen kasvualusta luovuttaa ravinteita hitaasti kasvien käyttöön. Sopiva keto- tai niittykasvillisuus valitaan katon valoisuuden ja mieltymysten mukaan ja kasvit voidaan istuttaa pottitaimina ja käyttää lisäksi siemenkylvöä.

AKO Garden Ketokatto soveltuu erityisesti loivemmille katoille, mutta erillissuunnittelua hyväksikäyttäen voidaan perustaa haastavimpiinkin kohteisiin. Hyviä paikkoja viherkatolle ovat asuinkiinteistöjen lisäksi mm. taloyhtiöiden auto- tai roskakatokset, muut kylmät katokset tai teollisuuskiinteistöjen katot.

Viherkatot ovat hyödyksi monella tapaa

  • Vesistöjen kuormituksen pienenemisen lisäksi vihertävä ympäristö on miellyttävä sekä esteettisesti että äänimaailmaltaan.
  • Viherkatot on todettu hyvin äänisaastetta absorboivaksi pinnaksi, joten koettu melusaaste vähenee viherkattoja sisältävissä kortteleissa.
  • Oikein toteutettu viherkattorakenne lisää varsinaisen vesikattorakenteen elinikää suojaamalla kattoa säteilyltä ja tasaamalla lämpötiloja.
  • Viherkatoilla on mahdollista myös lisätä luonnon monimuotoisuutta. Omalla toiminnallamme voimme luoda uutta ekologista elintilaa harvinaistuville kasveille ja eliöstölle.
  • Kasvillisuus sitoo hiilidioksidia ja osaltaan vähentää ilmastonmuutoksen tuomia haittoja.

Ostoskori

Lahjakortti