Artikkeleita

VTT:ltä spinnaava Carbonaide rakentaa Hollolassa maailman ensimmäistä hiilinegatiivisen betonin mahdollistavaa teollista pilot-tuotantolinjastoa

VTT:ltä spinnaava Carbonaide rakentaa Hollolassa maailman ensimmäistä hiilinegatiivisen betonin mahdollistavaa teollista pilot-tuotantolinjastoa

Carbonaide Oy ryhtyy kaupallistamaan VTT:llä kehitettyä hiilidioksidin hyödyntämis- ja varastointiteknologiaa, jolla on mahdollista pienentää betonin hiilijalanjälkeä jopa hiilinegatiiviseksi. Yritys on koonnut teknologiansa kaupallistamiseen yhteensä 1,8 miljoonan euron siemenrahoituksen. Ensimmäistä Carbonaide-menetelmään perustuvaa pilot-tuotantolinjastoa rakennetaan parhaillaan Hollolassa Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n tehtaalla.

”Tavoitteemme on kaupallistaa teknologia, joka vähentää maailman käytetyimpien materiaalien hiilidioksidipäästöjä. Rakennettu ympäristö edustaa maailman suurinta ihmisen tuottamaa materiaalivirtaa. Ilmaston kannalta on tärkeää, että rakennetusta ympäristöstämme tulee hiilinielu”, toteaa Carbonaiden toimitusjohtaja Tapio Vehmas.


Uuden yrityksen visiona on käynnistää kymmenen tuotantoyksikköä Pohjoismaissa vuoteen 2026 mennessä. Lisäksi tavoitteena on sitoa vuosittain noin 500 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuoteen 2050 mennessä, mikä vastaa 10–20 % betonin maailmanmarkkinoista.

Rakennusmateriaalien tuotantoon liittyvän lainsäädännön kiristymisen myötä hiilidioksidipäästöjä vähentäville teknologioille on suuri tarve. Yrityksen tavoitteena on mullistaa betonielementtien 130 miljardin US-dollarin vuosittaiset maailmanmarkkinat.

Hiilidioksidi kivettyy betonituotteisiin

Carbonaiden menetelmä perustuu hiilidioksidin kivettämiseen betonituotteisiin. Teknologia mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen puolittamisen tavanomaisten betonituotteiden valmistukseen verrattuna tuotantoon tarvittavan pienemmän sementtimäärän ja hiilidioksidin kivettymisen ansiosta. Betonituotteiden hiilinegatiivinen jalanjälki saadaan aikaan yhdistämällä Carbonaide-teknologia vähäpäästöisiin sideaineisiin, joita tällä hetkellä saa muun muassa teollisuuden sivuvirroista. Tiedemaailma kehittää aktiivisesti prosessiin soveltuvia sideaineita, joilla päästään myös päätuotteen osalta hiilinegatiivisuuteen.

Carbonaide-menetelmällä valmistetun betonin laskennallinen hiilijalanjälki on –60 kiloa hiilidioksidia betonikuutiota kohden. Tavanomaisen betonin hiilijalanjälki on noin 250–300 kiloa hiilidioksidia kuutiota kohti. Betoni on yksi suurimmista hiilidioksidin päästölähteistä ja vastaa 8 %:sta maailman hiilidioksidipäästöistä. Suurin osa päästöistä liittyy sementintuotantoon. Tonni tavanomaista portlandsementtiä aiheuttaa 800–900 kiloa hiilidioksidipäästöjä.

1,8 miljoonan euron rahoitus pilotin laitteistoon

Carbonaide on koonnut teknologiansa kaupallistamiseen 1,8 miljoonan euron siemenrahoituksen Lakan Betonilta, Vantaan Energialta ja Startup Fund Joensuulta, VTT:ltä sekä Business Finlandin myöntämästä lainasta.

Rahoituksen avulla yritys pystyy toteuttamaan ensimmäisen uuteen teknologiaan perustuvan automatisoidun pilot-tuotantolinjan Rakennusbetoni- ja Elementin tehtaalla Hollolassa. Kevään aikana valmistuvassa tehdasmittakaavan pilot-yksikössä voidaan mineralisoida päivittäin jopa 5000 kiloa hiilidioksidia pienentäen tarvetta käyttää sementtiä betonin valmistukseen. Hollolassa käynnistyy myös hiilinegatiivisten tuotteiden teollisen mittakaavan pilotointi Carbonaide-menetelmällä. Myöhemmin täyden mittakaavan tuotanto on laajennettavissa muille betonituotteiden valmistajille.

“Hallitukset ja kuluttajat odottavat teollisuudelta energiasäästöjä ja vähähiilisiä tuotteita, ja materiaalien tuottajat ja rakennusyritykset ovat tunnistaneet tarpeen mukautua uuteen tilanteeseen. Carbonaiden kaltaiset uudet ratkaisut tarjoavat edullisia keinoja tuottaa teollisesti vähähiilisiä tuotteita. Uusien teknologioiden vallatessa alaa on todennäköistä, että vähäpäästöiset tuotteet lisääntyvät markkinoilla”, sanoo toimitusjohtaja Juho Hiltunen Lakan Betoni Oy:stä.

”Päästövähennyksissä hiilidioksidipäästöjen välttäminen on ensisijainen toimenpide, mutta yhteiskunnassa on kuitenkin paljon hiilidioksidipäästövirtoja, joita ei pystytä välttämään; esimerkiksi kierrätyskelvottoman jätteen hyödyntäminen energiana. Niiden hyödyntäminen ja sitominen pysyvään käyttökohteeseen mahdollistaa kestävän hiilenkierron. Carbonaiden teknologia on erinomainen esimerkki siitä, miten hiilidioksidi voidaan hyödyntää raaka-aineena ja sitoa erittäin pitkäksi ajaksi uuteen tuotteeseen. Tämä kiinnostaa tietenkin meitäkin hyvin paljon, sillä tavoittelemme Vantaan Energialle hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä”, toteaa Vantaan Energian Energiapalvelujen liiketoimintajohtaja Matti Wallin.

“Olemme demonstroineet pilot-tuotantoyksikössämme teknologiaamme ja osoittaneet, miten tavanomaisen betonin hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää 45 %. Viime syksyn kokeissa korvasimme portlandsementtiä kuonalla, jolloin tuotetun betonin hiilijalanjälki oli
negatiivinen: –60 kiloa hiilidioksidia betonikuutiota kohden. Pilot-yksikkömme kapasiteetti oli rajallinen, mutta nyt voimme sijoittajiemme ansiosta pilotoida tuotantoa tehdasmittakaavassa ja osoittaa menetelmän toimivuus osana tuotantoprosessia”, toteaa Tapio Vehmas.

Carbonaide on ollut mukana tiedelähtöisessä VTT LaunchPad -hautomossa, jonka tavoitteena on kaupallistaa VTT:n tutkimusta ja teknologiaa spin-off-yrityksiksi. Hautomo tuo yhteen VTT:n tutkijat ja IPR-tarjoaman, parhaan liiketoimintaosaamisen ja sijoittajat ja tukee tiimejään kehittämään VTT:n immateriaalioikeuksia rahoitettaviksi spin-off-yrityksiksi.

Carbonaide Oy


Carbonaide on suomalainen teknologiayhtiö, joka tarjoaa betoniteollisuudelle hiilidioksidin varastointi- ja hyötykäyttöteknologiaa mahdollistaen hiilinegatiivisen betonin tuotannon. Vuonna 2022 perustettu Carbonaide on VTT:n tutkimuksesta liiketoimintaa kehittävä spin-off-yritys.
Lisätietoja: www.carbonaide.com

Lisätietoja:

Carbonaide Oy
Tapio Vehmas, toimitusjohtaja

puh. 040 591 1589, tapio.vehmas@carbonaide.com

VTT

Lotta Partanen, VTT LaunchPad -yrityshautomon päällikkö
puh. 050 4802706, lotta.partanen@vtt.fi

Lakan Betoni Oy

Juho Hiltunen, toimitusjohtaja

puh. 050 542 9866, juho.hiltunen@lakka.fi

Vantaan Energia Oy

Matti Wallin, johtaja, energiapalvelut

puh. 044 723 5782, matti.wallin@vantaanenergia.fi

MEDIAMATERIAALI

Jonne Hirvonen ja Tapio Vehmas pilot-tuotantolaitoksella Hollolassa.

Tapio Vehmas, Carbonaiden toimitusjohtaja

Jonne Hirvonen, Carbonaiden operatiivinen johtaja

Carbonaiden pilotointiympäristö Rakennusbetoni ja Elementti Oy:n tehtaalla Hollolassa.

YouTube-video: Carbonaiden pilotointiympäristö Rakennusbetoni ja Elementti Oy:n tehtaalla Hollolassa

Lisätietoja VTT:stä:

Paula Bergqvist, viestinnän asiantuntija
Puh. 020 722 5161, paula.bergqvist@vtt.fi
www.vttresearch.com

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. Meillä on 80 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. VTT luo vaikuttavuutta, kun innovaatiot ja liiketoiminta kohtaavat.

VTT – beyond the obvious

Lue lisää: vttresearch.com/fi, Twitter @VTTFinland, Facebook, LinkedIn, YouTube ja Instagram.


AKO Roof -kasvikatot tulevaisuutta tukemassa HÄRMÄLÄSSÄ

Viherkatto on jo alalla vakiintunut termi, mutta yhä useammin puhumme kuitenkin kasvikatoista. Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on kehittänyt yhdessä Helsingin Yliopiston kanssa kasvikattoratkaisun, jonka alustassa hyödynnetään yrityksen muussa tuotannossa käytettyjä kiviaineksia, tuotannon sivuvirtaa sekä kierrätysmateriaaleja laajemminkin. Kasvikatto kasvualustoineen on optimoitu niitty- ja ketokasvillisuudelle, mutta perinteisemmät maksaruohoihinkin perustuvat katot onnistuvat yhtä lailla.

Kasvikaton voi perustaa periaatteessa mihin tahansa, jos katon kantavuus ja vettä pidättävä bitumihuopakerros on oikeanlainen. Vähimmillään ylin bitumihuopakerros tulee olla juurisuojakermiä, joka estää kasvien juurten kasvua kerroksiin. AKO Roof – kasvikatolle laitetaan kierrätysmateriaaleista kudottu altakastelumatto, järvien kunnostusniitoissa talteen kerättyä järviruokoa ventiloivaksi kerrokseksi vettä pidättämään ja kierrätysmateriaalipohjainen kasvualusta suunnitelman mukaiseksi kerrokseksi. Kasvillisuus luodaan istuttamalla ja kylvämällä. Tilaajalla on mahdollisuus vaikuttaa tulevaan kasvillisuuteen vaikka helppohoitoinen kasvikatto toki aikaa myöten hakeutuukin luonnon omaan tasapainotilaan.

Kierrätysmateriaaleihin perustuva, tutkitusti toimiva ja kotimainen kasvikatto ketokasveihin perustuen löytyy myös As Oy Härmälänsydämen ulkorakennuksen katolta. Matalan rakennuksen katto näkyy ympäristöönsä hyvin lisäten estetiikkaa pihapiiriin asukkaille ja antaa uuden kukkivan ekologisen lokeron harvinaistuville niittykukille ja pörriäisille.



Tehokkain ratkaisu julkisrakennusten, kuten koulujen väliseiniin
AKO Wall -elementit

Suomessa rakennetaan nyt kouluja lähes ennätystahtiin samaan aikaan, kun homekouluja poistetaan käytöstä. Rakennusten terveellisyys ja turvallisuus ovat nousseet koulurakentamisen tärkeiksi arvoiksi ja toimiva oppimisympäristö vaatii myös hyvän akustiikan.

Kivirakenteinen AKO Wall -elementti on turvallinen ja terveellinen valinta kaikkien opetustilojen väliseiniksi.Kivirakenteinen AKO Wall -elementti on turvallinen ja terveellinen valinta kaikkien opetustilojen väliseiniksi.

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n AKO Wall -elementtien käyttö on viime aikoina lisääntynyt voimakkaasti erilaisten koulujen ja päiväkotien rakentamisessa kaiken kokoisissa kohteissa. Hyvinä esimerkkeinä ovat noin 8 200 neliön Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampus sekä 28 700 neliön Savilahden kampus Kuopiossa. SRV toteuttaa Siuntion kampuksen elinkaarihankkeena ja YIT Suomi Oy toimii projektinjohtourakoitsijana Savilahden kampuksella.

Kivirakenteen edut: vesieristysvalmista seinää nopeasti

AKO Wall -elementit nostetaan kerroksiin ja asennetaan jo runkovaiheessa, mikä nopeuttaa merkittävästi koko rakennuksen rakennusaikaa. Näin myös LVIS- ja sisätyöurakoitsijat pääsevät jo aikaisessa vaiheessa aloittamaan työmaalla omat urakkansa.

Rakennusbetoni- ja Elementti toimittaa yhteistyössä ammattitaitoisen asentajaverkoston kanssa AKO Wall -elementit paikalle asennettuna. AKO Wall -elementtien asennukseen kehitetyillä asennuslaitteilla varmistetaan elementtien nopea ja turvallinen pystytys.

Pystysaumoista pontatuista, ontelorakenteisista ja suorista AKO Wall -elementeistä saadaan nopeasti suoraa vesieristysvalmista kivirakenteista väliseinää, jonka onteloita voidaan helposti käyttää LVIS-putkituksien asennuksiin.Pystysaumoista pontatuista, ontelorakenteisista ja suorista AKO Wall -elementeistä saadaan nopeasti suoraa vesieristysvalmista kivirakenteista väliseinää, jonka onteloita voidaan helposti käyttää LVIS-putkituksien asennuksiin.

AKO Wall -elementit ovat huoneen korkuisia, 600 mm leveitä ja paksuudeltaan 68, 92, 120 tai 130 mm.

Elementit on valmistettu kevytsorabetonista eli niistä syntyy kivirakenteinen, palo- ja kosteusturvallinen väliseinä, joka eristää hyvin ääntä. Elementteihin niiden valmistuksen ja asennuksen aikana tullut kosteus haihtuu nopeasti rakennusaikana pois huokoisesta ja hengittävästä väliseinästä.

Huoneen korkuiset AKO Wall -elementit nostetaan kerroksiin ja asennetaan jo runkovaiheessa, mikä nopeuttaa merkittävästi koko rakennuksen rakennusaikaa.Huoneen korkuiset AKO Wall -elementit nostetaan kerroksiin ja asennetaan jo runkovaiheessa, mikä nopeuttaa merkittävästi koko rakennuksen rakennusaikaa.

”Hyvä ja kätevä ratkaisu”

Näin luonnehtii AKO Wall -väliseiniä YIT:n vastaava mestari Markku Hyvönen Savilahden kampuksen työmaalta. Hän tietää, mistä puhuu, sillä kolmesta eri rakennuksesta koostuvalla työmaalla on asennettu yhteensä noin 7 700 neliötä AKO Wall -väliseiniä eli yhteensä 4 080 kappaletta.

– AKOa asennettiin hormeihin, märkätiloihin, käytäviin ja joihinkin työtiloihin, joiden seiniin saattaa tulla iskuja, Hyvönen kertoo.

– Rakennusbetonin ammattilaiset asensivat elementit paikalleen ja työ sujui hyvin. Työt olivat aikataulutettu alkamaan siten, että pintabetonointien jälkeen aloitettiin AKO-seinien asennus ja sitten oli pieni viive kipsiväliseiniin. Näin vältyttiin päällekkäisyyksiltä. AKO-elementtien asennus sujui suunnitellun tehon ja aikataulun mukaisesti, toteaa muuraustyönjohtaja Antti Ilanne.

– AKO Wall soveltuu hyvin koulu- ja toimitilarakentamiseen. Elementtien ehdottomana etuna on rakentamisen nopeus, sanoo YIT:n vastaava mestari Markku Hyvönen.– AKO Wall soveltuu hyvin koulu- ja toimitilarakentamiseen. Elementtien ehdottomana etuna on rakentamisen nopeus, sanoo YIT:n vastaava mestari Markku Hyvönen.

Meillä oli tehtaalta laskettu valmiit jakolistat kivien menekistä kerroksittain ja lohkoittain. Sitten vain tilattiin pari viikkoa etukäteen kivet tontille. Toimitukset onnistuivat hyvinkin lyhyellä toimitusajalla. Kivien kuljettamiseen hyödynnettiin myös iltatoimituksia, jotka olivat tosi käteviä, koska työmaalla on paljon muuta liikennettä työpäivinä ja purkupaikat välillä tukossa. Sitten nostimme kivet kurottajalla kerroksiin, joissa niitä oli kätevä siirrellä AKOn nippukärryillä.
Markku Hyvönen, YIT

Markku Hyvösen mukaan AKO Wall -väliseinäelementtien käyttö Savilahden kampuksella oli urakoitsijan valinta.

– AKO Wall soveltuu hyvin koulu- ja toimitilarakentamiseen ja se on hyvä vaihtoehto paikalla muurattavien seinien tilalle. Elementtien ehdottomana etuna on rakentamisen nopeus.

– Rakennusbetonin ammattilaiset asensivat elementit paikalleen ja työ sujui suunnitellun tehon ja aikataulun mukaisesti, toteaa YIT:n muuraustyönjohtaja Antti Ilanne. Savilahden Kampuksen työmaalla asennettiin yli 4 000 AKO Wall -elementtiä.– Rakennusbetonin ammattilaiset asensivat elementit paikalleen ja työ sujui suunnitellun tehon ja aikataulun mukaisesti, toteaa YIT:n muuraustyönjohtaja Antti Ilanne. Savilahden Kampuksen työmaalla asennettiin yli 4 000 AKO Wall -elementtiä.

Nopeasti valmista väliseinää

SRV:n työmaapäällikkö Veli-Pekka Heinäaho Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampuksen työmaalta nostaa myös esiin AKO Wall -ratkaisun eduista väliseinän nopean toteuttamisen. Siuntion kampuksella AKO Wall -väliseinää asennettiin noin 1 600 neliötä, pääosin märkätiloihin.

– Logistiikka on helpompaa, kun käsitellään isompia elementtejä ja näin ollen on myös vähemmän kappaleita. Asennus on nopeampaa ja myös kevyempää, ellei ole erityistä akustiikkavaatimusta.

AKO Wall -elementtien asennus pystytään tekemään runkotyön aikana, mistä on hyötyä sisävalmistusvaiheeseen. Elementit saadaan myös nostettua suoraan holville joko kurottajalla tai nosturilla, Heinäaho kertoo.

AKO Wall -elementit olivat Heinäaholle entuudestaan tuttuja, mutta nyt Siuntiossa ne olivat ensi kertaa hänen työmaallaan käytössä.

– Ne soveltuivat tähän kohteeseen hyvin eli ihan varteenotettava vaihtoehto!

Kuopion Savilahden Kampuksella AKO Wall -väliseinää asennettiin noin 7 700 neliötä. Kestävään väliseinään on helppo kiinnittää opetustiloissa tarvittavia kiintokalusteita ja laitteita.Kuopion Savilahden Kampuksella AKO Wall -väliseinää asennettiin noin 7 700 neliötä. Kestävään väliseinään on helppo kiinnittää opetustiloissa tarvittavia kiintokalusteita ja laitteita.

Suunnitteluohje ammattilaisten apuna

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy ja Helimäki Akustikot Oy ovat laatineet AKO Wall -väliseinille nykyisten akustisten määräysten (YM 796/2017) mukaisen suunnitteluohjeen. Sen avulla voi valita helposti AKO Wall -rakenteen sekä liitosdetaljit, joilla saavutetaan tarvittava äänitasoeroluku (DnT,w).

– AKO Wall –suunnitteluohjeet on tarkoitettu suunnittelijoille, urakoitsijoille, valvojille ja tilaajille, jotta erilaisiin tiloihin on nopeaa ja helppoa valita käyttötarkoituksen mukainen AKO-seinä. Lisäksi ohjeessa esitetään valmiiksi detaljitasolla toteutusohjeet, joilla varmistetaan ääneneristystason toteutuminen myös käytännössä, kertoo Helimäki Akustikot – Sitowise Oy:n akustiikan suunnittelupäällikkö Tommi Saviluoto. Hän on vastannut AKO Wall -suunnitteluohjeen laadinnasta.

– Suunnitteluohjeessa on esitetty AKO Wall -ratkaisuja monipuolisesti erilaisiin rakennustyyppeihin ja tiloihin. Ratkaisuista löytyy myös kevyempi tai raskaampi vaihtoehto, jolloin rakenteita ei tarvitse ylimitoittaa.

Koulurakennuksissa opetustilojen, koulukuraattorin, opinto-ohjaajan sekä terveyspalvelujen tilojen väliseinät tehdään AKO 130 -elementeillä ja muissa seinissä voidaan käyttää 120 ja 92 mm paksuja rakenteita. Päiväkodeissa ja varhaiskasvatuksen opetustiloissa väliseinien vaatimukset täyttyvät AKO 130 -elementeillä ja käytävän seinät AKO 120 -elementeillä.

Suunnitteluohjeen tiedostot ovat ladattavissa Prodlib-palvelussa.

Kivirakenteiset AKO Wall -väliseinäelementit

 • Valmistettu kevytsorabetonista, ontelorakenne
 • Nopea asennus jo runkovaiheessa mahdollistaa työmaan aikataulun nopeuttamisen
 • Pystysuuntaiset ontelot mahdollistavat LVIS-putkien vaivattoman asentamisen
 • Hyvin ääntä eristävä ja kosteuden kestävä, palamaton
 • Sopii kosteiden ja teknisten tilojen seinien lisäksi myös koulujen, palvelutalojen, päiväkotien, liikuntatilojen ja sairaaloiden kaikkiin väliseiniin.
 • Väliseinän pystytys jo runkovaiheessa mahdollistaa LVIS- ja sisätöiden aloittamisen aikaisessa vaiheessa
 • Saatavana asennettuna valtakunnallisesti kaikkiin väliseiniin
 • Kotimainen: AKO Wall -elementti on kehitetty Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n tehtailla Hollolassa, jossa ne myös valmistetaan
 • Päästöluokka M1, täyttää pohjoismaisen Joutsenmerkin kriteerit
 • Huoltovapaa














Väliseinien asennus voi olla myös helppoa ja nopeaa

Rakennustyömailla on totuttu siihen, että rakentaminen on kuin kilpajuoksua aikataulujen kanssa. Tiesithän, että ratkaisuja työn helpottamiseksi kehitetään koko ajan ja yksi esimerkki on Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n valmistamat AKO Wall-väliseinät. Rakennusten rakennusaika lyhenee merkittävästi, kun rakennuskohteessa kaikki väliseinät tehdään AKO Wall -elementeistä. Kerroskorkeuden mittaiset nopeasti asennettavat AKO Wall -väliseinäelementit voidaan pystyttää jo runkovaiheessa, mikä mahdollistaa sen, että LVIS- ja sisätyöurakoitsijat pääsevät jo aikaisessa vaiheessa aloittamaan omat urakkansa.

LVIS- asennukset kulkevat kätevästi seinän pystysuuntaisissa onteloissa ja vain rasioille tehdään reiät. Talotekniikan asennus on mahdollista heti väliseinäelementtien pystytyksen jälkeen.

Pitkät ja myöskin korkeat seinät asentuvat vauhdilla kouliintuneiden asentajien ja tarkoitukseen kehitettyjen asennuslaitteiden avulla. Asentamistarkoitukseen kehitetyt erityiset asennuslaitteet ja apuvälineet toimivat työn tehostajana ja työturvallisuuden varmistajana.

Nippukärryillä siirrellään kokonaiset elementtiniput asennuspaikalle tasaisella ja kovalla alustalla. Siirtolaitteella kuljetetaan yksittäinen elementti kevyesti pyörien varassa. Elementit leikataan tarvittaessa pölyttömästi asennuspisteessä. Asennuslaitteella elementti otetaan lavasta, kuljetetaan paikoilleen ja nostetaan laitteen avulla pystyyn. Tarkoitukseen erityisesti kehitetty AKO -liimalaasti kiinnittää pontitetut elementit tiukasti toisiinsa.

Jatkopalanostin auttaa korkeiden yli 3,3 metriä korkeiden seinien asennuksessa. Asentajapari pystyy asentamaan 30‒50 m² seinää päivässä. AKO Wall -elementistä tehty seinä on suora ja tasainen vedeneristysvalmis pinta. Väliseinät voivat muodoiltaan olla myöskin kaarevia.

Tutustu lisää VIDEOIDEN AVULLA:

AKO Wall -nippujen siirto
Elementin leikkaus
Elementti lavalta siirtolaitteeseen
Elementin pystyyn nosto
Korkean seinän rakentaminen

AKO Wall – kaikille riskitön väliseinä asennettuna

 • Vesieristysvalmista väliseinää jo runkovaiheessa
 • Kivirakenteinen: kosteuden kestävä, palamaton, päästötön (M1), huoltovapaa
 • Täyttää pohjoismaisen Joutsenmerkin kriteerit
 • Suunnittelijalle varma ratkaisu
 • Ammattilaisten tehokkaasti asentama
 • Käytössä turvallinen, terveellinen ja hyvin ääntä eristävä
 • Elinkaareltaan kestävä ja energiatehokas
 • Rakennushankkeen kokonaisaikaa nopeuttava
 • Kustannustehokas
 • Aidosti muuntojoustava
 • Rakennusaika lyhenee
 • Työmaata auttavat myynti- ja kuljetuspalvelut
 • Saatavana asennettuna valtakunnallisesti kaikkiin seiniin

AKO Wall -asennuspalvelun lisäksi Rakennusbetoni- ja Elementti Oy tarjoaa palveluja toimituksien suunnitteluun ja toteutukseen sekä kuljetuksen että työmaajärjestelyjen osalta. AKO Wall -seinäelementtien käyttö soveltuu hyvin myös saneerauskohteisiin. Nostopuomin avulla elementit saadaan kerroksiin kätevästi ajoneuvonosturilla tai kurottajalla ikkuna- tai oviaukkojen kautta. Nippukärryjen avulla vaakasuuntaiset niput saadaan kuljetettua asennuspaikalle kerroksissa. AKO Wall- ratkaisu on siis aidosti muuntojoustava.


AKO Wall – kaikille riskitön väliseinä

Suunnittelijalle varma ratkaisu, ammattilaisten tehokkaasti asentama, käytössä turvallinen, terveellinen ja hyvin ääntä eristävä sekä elinkaareltaan kestävä ja energiatehokas. AKO Wall on kaikkea tätä, eikä väliseinältä enempää tarvitse vaatiakaan.

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n AKO Wall -elementeillä saadaan nopeasti suoraa, vesieristysvalmista kivirakenteista väliseinää jo runkovaiheessa. AKO Wall -väliseinät sopivat niin uudis- kuin korjausrakentamisen kohteisiin. Kivirakenteinen AKO Wall -elementti toimii erityisen hyvin kosteissa ja teknisissä tiloissa sekä palo- ja akustisesti luokitelluissa seinissä.

AKO Wall -väliseinässä toteutuvat kaikki kivirakentamisen edut: siitä ei erity sisäilmaan päästöjä eikä se toimi kasvualustana esimerkiksi homeelle, ääneneristys on erittäin hyvä vaativissakin tiloissa ja seinä on energiatehokas ja paloturvallinen. AKO Wall -väliseinä on myös kestävä ja sallii raskastakin ripustamista, mikä on esimerkiksi hoivatiloissa tarpeen. Tavallisempien käyttökohteiden lisäksi AKO Wall -väliseinä onkin turvallinen ratkaisu palvelutalojen, päiväkotien ja koulujen sekä sairaala- ja hoivarakennusten kaikkiin väliseiniin.

Nopeasti vesieristysvalmista väliseinää

AKO Wall -elementit nostetaan kerroksiin ja asennetaan jo runkovaiheessa, mikä nopeuttaa merkittävästi koko rakennuksen rakennusaikaa. Elementit nostetaan pystyyn tarkoitukseen kehitetyillä asennuslaitteilla. Elementtien onteloita voidaan helposti käyttää LVIS-putkituksien asennuksiin. Näin myös LVIS- ja sisätyöurakoitsijat pääsevät jo aikaisessa vaiheessa aloittamaan omat urakkansa.

Rakennusbetoni- ja Elementti toimittaa yhteistyössä ammattitaitoisen asentajaverkoston kanssa AKO Wall -elementit paikalle asennettuna. Erityisesti AKO-elementtien asennukseen kehitetyillä työvälineillä varmistetaan elementtien nopea ja turvallinen pystytys korkeissakin seinissä. AKO Wall -elementit ovat huoneen korkuisia, 600 mm leveitä ja paksuudeltaan 68, 92, 120 tai 130 mm.

Ei päästöjä eikä hometta

Terveellisen sisäilman kannalta on oleellista, että rakennusmateriaaleista ei erity sisäilmaan haitallisia tai viihtyvyyttä vähentäviä päästöjä.

- Jari Salo, Myyntipäällikkö, Rakennusbetoni- ja Elementti Oy -

AKO Wall -elementteihin valmistuksen ja asennuksen aikana tullut kosteus haihtuu nopeasti rakennusaikana pois huokoisesta ja hengittävästä väliseinästä. Rakennusaikaista kosteutta voidaan seurata elementteihin asennettavalla kosteusanturilla ja näin varmistaa kuivaketjun säilyminen. Rakennustietosäätiö RTS on myöntänyt AKO Wall -elementeille rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1. Se todistaa, että elementit ovat tutkitusti vähäpäästöisiä.

AKO Wall -elementeillä turvalliset väliseinät tehokkaasti

Julkaistu maanantaina 30. marraskuuta 2020

Hyvän sisäilman vaatimus korostuu nykyisin kaikessa rakentamisessa. Samalla rakennusprojektit halutaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti. AKO Wall -väliseinäelementit ovat oikea ratkaisu näiden molempien asioiden kannalta.

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n AKO Wall -väliseinäelementeillä saadaan nopeasti suoraa, vesieristysvalmista kivirakenteista väliseinää jo runkovaiheessa.

AKO-elementit sopivat kaikkeen rakentamiseen niin uudis- kuin korjausrakentamisen kohteisiin.

Rakennusbetoni- ja Elementti on valmistanut kevytsorabetonisia AKO-elementtejä Hollolan tehtaallaan jo kolmenkymmenen vuoden ajan ja niiden suosio on vahvassa kasvussa.

Kivirakenteinen AKO Wall -elementti toimii erityisen hyvin kosteissa ja teknisissä tiloissa sekä palo- ja akustisesti luokitelluissa seinissä.

Puhtaan sisäilman kannalta on oleellista, että huokoisista ja hengittävistä elementeistä ei tule sisäilmaongelmia. AKO-elementeissä toteutuvat kaikki muutkin kivirakentamisen edut kuten erittäin hyvä ääneneristys ja paloturvallisuus.

AKO Wall onkin turvallinen ratkaisu myös palvelutalojen, päiväkotien ja koulujen sekä sairaala- ja hoivarakennusten kaikkiin väliseiniin.

Ako Wall kuva 1

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n AKO Wall -väliseinä on kevytsorabetonista valmistettu koko seinän korkuinen 600 mm leveä elementti, joka eristää hyvin ääntä ja kestää kosteutta. Työmaalla asentaminen sujuu nopeasti jo runkovaiheessa.

Nopeasti vesieristysvalmista väliseinää

Pystysaumoista pontatuista, ontelorakeisista ja suorista AKO Wall -elementeistä saadaan nopeasti suoraa vesieristysvalmista kivirakenteista väliseinää, jonka onteloita voidaan helposti käyttää LVIS-putkituksien asennuksiin.

AKO Wall -elementit nostetaan kerroksiin ja asennetaan jo runkovaiheessa, mikä nopeuttaa merkittävästi koko rakennuksen rakennusaikaa. Näin myös LVIS- ja sisätyöurakoitsijat pääsevät työmaalla jo aikaisessa vaiheessa aloittamaan omat urakkansa.

Rakennusbetoni- ja Elementti toimittaa yhteistyössä ammattitaitoisen asentajaverkoston kanssa AKO Wall -elementit paikalle asennettuna niin Suomen kuin myös Ruotsin ja Norjan rakennuskohteisiin.

AKO Wall -elementtien asennukseen kehitetyillä asennuslaitteilla varmistetaan elementtien nopea ja turvallinen pystytys. AKO Wall -elementit ovat huoneen korkuisia, 600 mm leveitä ja paksuudeltaan 68, 92, 120 tai 130 mm.


Ei päästöjä eikä hometta

AKO Wall -elementteihin niiden valmistuksen ja asennuksen aikana tullut kosteus haihtuu nopeasti rakennusaikana pois huokoisesta ja hengittävästä väliseinästä.

Rakennusaikaista kosteutta voidaan seurata elementteihin asennettavalla kosteusanturilla ja näin varmistaa kuivaketjun säilyminen.

Terveellisen sisäilman kannalta on oleellista, että rakennusmateriaaleista ei erity sisäilmaan haitallisia tai viihtyvyyttä vähentäviä päästöjä.

Rakennustietosäätiö RTS on myöntänyt AKO Wall -elementeille rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1. Se todistaa, että elementit ovat tutkitusti vähäpäästöisiä.

Suomessa on viime aikoina puhuttu ja kärsitty paljon sisäilman ongelmista. Home- ja kosteusvauriot ovat ikävän yleisiä, esimerkiksi monissa kouluissa niistä ovat joutuneet kärsimään sekä oppilaat että opettajat.

Sisäilman terveellisyyteen on syytä kiinnittää huomiota, sillä eri arvioiden mukaan kosteusvaurioille tai homeelle altistuu kotonaan tai työpaikallaan noin 800 000 suomalaista.

Sisäilman laatu on monen tekijän summa, missä rakennusmateriaalien oikealla valinnalla on keskeinen merkitys. AKO Wall –elementti on turvallinen valinta, koska kivipohjaisena materiaalina se ei toimi mikrobien kasvualustana eikä siitä erity sisäilmaan mitään päästöjä.

ako_wall_kuva 3 b

Ako Wall kuva 3

Väliseinäelementeillä saadaan suoraa ja kestävää, tasoitevalmista pintaa.

Tehokas ääneneristys tärkeää

Rakennusbetoni ja Helimäki Akustikot Oy ovat laatineet 1.1.2018 voimaan tulleiden akustisten määräysten mukaisen akustiikkasuunnitteluohjeen. Siinä kerrotaan, millaisella AKO Wall -rakenteella sekä liitosdetaljilla saavutetaan tarvittava äänitasoeroluku (DnT,w) .

Uusien suunnitteluohjeiden valmistuttua on AKO Wall -seinien käyttö kasvanut merkittävästi juuri koulujen, palvelutalojen, sairaaloiden ja päiväkotien väliseinissä. Näissä ääneneristävyys, kestävyys sekä puhdas sisäilma ovat tärkeitä tekijöitä.

AKO-130 seinärakenteella saavutetaan 48 dB:n ja HVS-seinissä yhdistelmärakenteella AKO-68 + AKO-120 55 dB:n äänitasoeroluku DnT,w. AKO- akustiikkasuunnitteluohjeemme löytyy nettisivujemme lisäksi myös ProdLib-tiedostoista.

Sairaaloissa ja hoivatiloissa väliseiniltä vaaditaan ehdottoman hyvää ääneneristystä. Tutkimusten mukaan ääneneristys vaikuttaa hoitotyön tuloksiinkin.

Ruotsalainen tutkimusryhmä (Blomqvist et al) selvitti Tukholman Karolinska Institutetissa melun vaikutusta potilaisiin ja henkilökuntaan. Sekä potilaat että henkilökunta kokivat viihtyneensä ja jaksaneensa huomattavasti paremmin alhaisemmassa melutasossa. Potilaille tuli harvemmin uusia hoitojaksoja, he nukkuivat paremmin ja heidän verenpaineensa laski.

Ako Wall kuva 4

Valmis, tasoitettu AKO Wall -väliseinä on kestävä, turvallinen ja huoliteltu.

Kivirakenteiset AKO Wall -väliseinäelementit

Valmistettu kevytsorabetonista, ontelorakenne

– Nopea asennus jo runkovaiheessa mahdollistaa työmaan aikataulun nopeuttamisen

– Pystysuuntaiset ontelot mahdollistavat LVIS-putkien vaivattoman asentamisen

– Hyvin ääntä eristävä ja kosteuden kestävä, palamaton

– Sopii kosteiden ja teknisten tilojen seinien lisäksi myös esimerkiksi koulujen, palvelutalojen, päiväkotien, liikuntatilojen ja sairaaloiden kaikkiin väliseiniin.

– Väliseinän pystytys jo runkovaiheessa mahdollistaa LVIS- ja sisätöiden aloittamisen aikaisessa vaiheessa

– Saatavana asennettuna valtakunnallisesti kaikkiin väliseiniin

– Kotimainen: AKO Wall -elementti on kehitetty Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n tehtailla Hollolassa, jossa ne myös valmistetaan

– päästöluokka M1, täyttää pohjoismaisen Joutsenmerkin kriteerit

– Huoltovapaa

Ako Wall kuva 5

Kooltaan hyvin mittava Kuopion Portti muodostaa modernin yrityskeskittymän asuntotorneineen. Se rakennetaan kolmessa eri vaiheessa 2018–2022. Rakennusbetoni- ja elementti on toimittanut kohteeseen tähän mennessä jo yli 10 000 neliötä Ako Wall -väliseinäelementtejä. Ensimmäisessä vaiheessa asennettiin 5 000 neliötä väliseinää neljässä kuukaudessa.

Rakennusbetoni- ja Elementti toimittaa yhteistyössä ammattitaitoisen asentajaverkoston kanssa AKO Wall -elementit paikalle asennettuna niin Suomen kuin myös Ruotsin ja Norjan rakennuskohteisiin.

Teksti: Leena-Kaisa Simola

Kuvat: Rakennusbetoni- ja Elementti, QVIM Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto Arkadi Ky

----------------------------------------------------------------------------



Kun akustiikka ja asennusnopeus ratkaisevat



Iisalmessa haluttiin kerrostalon väliseiniin kaikki kivirakentamisen edut ja ne toteutettiin nopeasti ja tehokkaasti kevytsorabetonista valmistetuilla AKO Wall - elementeillä.

Satamakadulle Iisalmeen torin laidalle valmistui elokuun lopussa nelikerroksinen kerrostalo. Hoivatilat Oyj:n rakennuttaman kohteen kolmessa alimmassa kerroksessa toimii kuntoutustalo VetreaNeuron Iisalmi. Ylimmässä
kerroksessa sijaitsee Iisalmen kaupungin omistaman yhtiön Petterinkulman
senioreille tarkoitettuja vuokra-asuntoja.
KESTÄVÄ KIVITALO
Nopealla aikataululla kohonneen kohteen urakoi Peab Oy Kuopio. – Rakentaminen käynnistyi pintamaan poistolla ja raivauksella kesäkuun alkupuolella 2019, vastaava mestari Eetu Jänis kertoo.
Kyseessä on kivirakenteinen talo, myös väliseiniltään. Rakennuttaja ehdotti Peabille AKO Wall -elementtien käyttämistä niistä saamansa positiivisen
kokemuksen ja kestävyyden vuoksi. Peabissa asiaa selviteltiin. Kun vaihtoehtoina vertailtiin kevytrakenteisia levyseiniä ja kivipohjaista AKO Wall -ratkaisua, oli helppoa päätyä jälkimmäiseen vaihtoehtoon.
– Materiaalivalinnassa painoivat äänitekniset seikat ja laatu, Eetu Jänis
huomauttaa.
Rakennukseen haluttiin lujat, tasaiset kivirakenteiset väliseinät.
Ontelorakenteiset, kevytsorabetoniset AKO Wall -väliseinäelementit ovat
600 mm leveitä ja seinän korkuisia.
Asuntojen välillä sekä asuntojen ja käytävien välillä riittävä ääneneristystaso on helpommin saavutettavissa kivirakenteisilla väliseinillä.
HYVÄT KOKEMUKSET
Toinen työmaalla valintaan painavasti vaikuttanut seikka oli asennusajankohta. AKO Wall -elementtejä päästään asentamaan levyseiniä huomattavasti aikaisemmin. Eetu Jäniksen mukaan myös järjestelmän kokonaiskustannukset osoittautuivat kohtuullisiksi.
Jäniksellä oli hyviä kokemuksia pienemmässä mittakaavassa jo aikaisemmasta asennuskohteesta, jossa AKO Wall -elementeillä toteutettiin märkä-
tilojen seinät.
Iisalmen kohteessa Fast Group Baltic asensi väliseiniä 4 200
neliötä tiukassa aikataulussa, vajaassa kolmessa kuukaudessa.
Eetu Jänis sanoo, että asennukset sujuivat tosi hyvin. –Sen enempää tavarantoimituksissa kuin asennuksessakaan ei ollut moittimista. Seinät nousivat pystyyn nopeasti. Asennukset alkoivat viime syksynä heti, kun saimme holvit purettua ja mestat siivottua.
TEKSTI Dakota Lavento

----------------------------------------------------------------------------


HALLITSE HUVESIÄ JO KATOLLA

Hulevesien vaikutusten vähentämiseen kuuluu sadeveden pidättäminen jo katoilla ja imeyttäminen pihoilla. Viherkatot pidättävät ja käsittelevät vettä siellä, missä hulevesi syntyy! Viherkattojen avulla voidaan pienentää valuntahuippuja, koska valunta viivästyy ja kokonaisvalunta yli puolittuu veden imeytyessä viherkattoon ja haihtuessa siitä takaisin ilmaan.

Rakennusbetonin ekologinen ja tehokas viherkattotuote yrityksille ja kuluttajille hyödyntää paikallisia tuotteita ja kasveja. Rakennusbetonin KESY-niittykatto on ainutlaatuinen tuotannon sivuvirtoja ja kiertotaloutta hyödyntävä kestävän ympäristörakentamisen (KESY) tuote. Nyt tämä niittykatto on saatavissa paikalle muokattavana valmistuotteena. Tehtaan sivuvirroista syntyvään kevytsorabetonimurskeeseen ja kompostimultaan perustuvaan kasvualustaan, kierrätyskuidusta tehtyyn vedenpidätyshuopaan ja kierrätysruokoon nojaava viherkattoratkaisu on paikallinen, uniikki ja tiukan tieteellisen tutkimuksen alla oleva ratkaisu! Jopa kaksi kolmasosaa sadannasta saadaan pidätettyä - typen ja fosforin määränkin pysyessä samalla pieninä.

Viherkatto HollolassaViherkatto Hollolassa

Niittykasveille optimoitu kasvualusta sopii erinomaisesti luonnossakin esiintyvien lajien kasvattamiseen. Katoille sopivat yleensä kuivan ja paahteisen paikan keto-ja niittykasvit. Varjoisille katoille valitaan puolivarjoisan tai varjoisan paikan lajeja, jotka kestävät myös kuivuutta.

Lisätietoa AKO Garden-viherkatoista

Urban Villa VantaaUrban Villa Vantaa

Hulevesikivellä voidaan imeyttää sadevettä suoraan maaperään johtamatta sitä pois tontilta.

Pihojen pinnoilla on suuret mahdollisuudet huleveden imeyttämiseen. Läpäisemättömien pinnoitteiden sijasta monissa paikoissa voidaan valita vettä läpäisevä vaihtoehto. Suuret pinnat kuten parkkialueet tai käytävät voivat toimia tehokkaina pihojen imeytyskenttinä. Rakennusbetonin kehittämä Hulevesikivi optimoi veden läpäisyn ja luo vivahteikkaan struktuurin silmien iloksi.

Hulevesien käsittely on monella tapaa meille hyödyksi. Valumavesien määrän pienenemisen lisäksi koemme vihertävän ympäristön miellyttävänä sekä esteettisesti että äänimaailmaltaan. Viherkatot on todettu hyvin äänisaastetta absorboivaksi pinnaksi, joten melu vähenee viherkattoja sisältävissä kortteleissa. Ei pidä myöskään unohtaa monimuotoisuuden merkitystä eliöstömme kannalta. Parhaimmillaan viherkatot muodostuvat kukkiviksi keitaiksi, joissa viihdytään ja jopa tuotetaan jokapäiväistä ruokaamme. Kunnallistekniikan rakentaja säästää rahaa järjestelmiä rakentaessaan pienemmän kapasiteettitarpeen vuoksi - ja pohjavettäkin muodostuu paremmin, kun ainakin osa kivetyistä pinnoista on vettä läpäiseviä!

Tutkittu kiertotalouskatto on optimoitu ketokasveille

Ako Roof -viherkatto on kestävästi kotimainen kierrätysmateriaaleihin perustuva tutkittu vaihtoehto viherkattojen niitty- ja ketokasveja tukevaksi viherkattoratkaisuksi. Ainutlaatuinen tuotannon sivuvirtoja ja kiertotaloutta hyödyntävä viherkattoratkaisu on nyt saatavissa paikalla muokattavana valmistuotteena.

Tutkittu kiertotalouskatto on optimoitu harvinaistuville keto- ja niittykasveille.

Kiertotalouskatto pohjautuu Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n ja Helsingin Yliopiston useita vuosia kestäneeseen tutkimus- ja kehitystyön tuloksiin. Kun kohteen rakennekestävyydet, vedeneristävyysasiat sekä palo- ja työturvallisuuspuolen asiat on otettu huomioon, päästään käsiksi itse viherkaton rakennekerroksiin.

Tampereen yliopiston kävelykatos Kalevantiellä (2019)

Tampereen yliopiston keskustakampukselle Kalevantien alikulkukäytävän katoksen ylle perustettiin viherkatto. Tämä viherkatto rakennettiin osana Tampereen yliopiston ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n yhteistä Kampusluonto-hanketta, jossa kehitetään keskustakampuksen biodiversiteettiä eli luonnon monimuotoisuutta.

Viherkatolle sekä hankkeen niityille istutettiin ja kylvettiin auringonpaahteessa viihtyvää kasvilajistoa, jota on myös Tampereen läpi kulkevalla harjujaksolla ja Tampereen ratapihalla.

Tutkijatohtori Jere Nieminen Tampereen yliopistosta kertoo kampusluonto-sivuston tiedotteessa (26.9.2019); ”Kun harjuille ja ratapihalle tyypillistä kasvilajistoa vaalitaan yliopiston kampuksen viherkatolla ja niityillä, vahvistuvat Tampereen kantakaupungin paahdekasvillisuuden muodostamat ekologiset jatkumot”.

Maankäytön ja elinympäristöjen pirstoutumisen vuoksi ratapihan ja harjujen kasvillisuus on harvinaistunut. Yliopiston keskustakampuksella tämä kehityskulku halutaan katkaista ja ryhtyä sen sijaan lisäämään harvinaisten kasvilajien elinympäristöjä Tampereen keskustassa, Nieminen kertoo. (b2n.fi/kampusluonto)

Luontoympäristön kehittämiseen ja niittyjen kylvämiseen osallistuu yliopiston opiskelijoita, tutkijoita ja henkilökuntaa.

Heinolan Lintutarhan Vesilintutalo (2020)

Heinolan Lintutarhalle valmistui elokuussa 2020 uusi Vesilintutalo, jonka katoksi päädyttiin rakentamaan viherkatto ehkäisemään lokkien aiheuttamia ongelmia. Lintutarhan alueelle asettui huhtikuun alussa noin 800–1000 lokkia ja alueen muiden rakennusten huopakatoilla on näyttöä lintujen ulosteiden tuhoamasta pinnasta ja rakenteista. Viherkattoa kohteeseen ajanut Olli Vuori Heinolan Lintutarhalta uskoo pehmeän maksaruohopintaisen viherkaton estävän lokkien parveilua vesilintutalon katolla, koska räpyläjaloilla ei ole niin mukava astella kasvien täyttämällä pinnalla.

Heinolan kohteessa katon muotoilu on kaareva ja tämä täytyi huomioida niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa. Katon kasvualusta paksuus on noin 15 cm. Viherkaton kasvillisuus koostuu istutettavista potti- ja ruukkutaimista sekä lisäksi katolle kylvettiin niittysiemenseos.

Kierrätysmateriaaleista ja kotimaisista kasveista koostuva viherkatto on paikallinen, ekologinen ja muoviton ratkaisu tuontikattojen sijaan. KESY- viherkatto toimii mainiona ratkaisuna hulevesien käsittelyssä. Viherkatot mm. pienentävät valuntahuippuja pidättämällä valumavesiä, suojaavat kattorakenteita tasoittamalla lämpötilaeroja sekä absorboivat eli vaimentavat ääntä. Tutkimuksen mukaan jopa kaksi kolmasosaa sateesta jää tulematta rännejä pitkin alas. Tällä on laajempina pintoina toteutettuna merkittävä vaikutus syntyviin hulevesimääriin. Lisäksi helppohoitoinen niitty- ja ketokasvillisuus koetaan esteettisesti silmää miellyttäväksi paikaksi.

Viherkatossa kasvillisuuden alla on kierrätyskasvualusta, sen alla järviruokokerros ja alinna altakastelumatto.

----------------------------------------------------------------------------