Artikkeleita

AKO Wall – kaikille riskitön väliseinä

Suunnittelijalle varma ratkaisu, ammattilaisten tehokkaasti asentama, käytössä turvallinen, terveellinen ja hyvin ääntä eristävä sekä elinkaareltaan kestävä ja energiatehokas. AKO Wall on kaikkea tätä, eikä väliseinältä enempää tarvitse vaatiakaan.

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n AKO Wall -elementeillä saadaan nopeasti suoraa, vesieristysvalmista kivirakenteista väliseinää jo runkovaiheessa. AKO Wall -väliseinät sopivat niin uudis- kuin korjausrakentamisen kohteisiin. Kivirakenteinen AKO Wall -elementti toimii erityisen hyvin kosteissa ja teknisissä tiloissa sekä palo- ja akustisesti luokitelluissa seinissä.

AKO Wall -väliseinässä toteutuvat kaikki kivirakentamisen edut: siitä ei erity sisäilmaan päästöjä eikä se toimi kasvualustana esimerkiksi homeelle, ääneneristys on erittäin hyvä vaativissakin tiloissa ja seinä on energiatehokas ja paloturvallinen. AKO Wall -väliseinä on myös kestävä ja sallii raskastakin ripustamista, mikä on esimerkiksi hoivatiloissa tarpeen. Tavallisempien käyttökohteiden lisäksi AKO Wall -väliseinä onkin turvallinen ratkaisu palvelutalojen, päiväkotien ja koulujen sekä sairaala- ja hoivarakennusten kaikkiin väliseiniin.

Nopeasti vesieristysvalmista väliseinää

AKO Wall -elementit nostetaan kerroksiin ja asennetaan jo runkovaiheessa, mikä nopeuttaa merkittävästi koko rakennuksen rakennusaikaa. Elementit nostetaan pystyyn tarkoitukseen kehitetyillä asennuslaitteilla. Elementtien onteloita voidaan helposti käyttää LVIS-putkituksien asennuksiin. Näin myös LVIS- ja sisätyöurakoitsijat pääsevät jo aikaisessa vaiheessa aloittamaan omat urakkansa.

Rakennusbetoni- ja Elementti toimittaa yhteistyössä ammattitaitoisen asentajaverkoston kanssa AKO Wall -elementit paikalle asennettuna. Erityisesti AKO-elementtien asennukseen kehitetyillä työvälineillä varmistetaan elementtien nopea ja turvallinen pystytys korkeissakin seinissä. AKO Wall -elementit ovat huoneen korkuisia, 600 mm leveitä ja paksuudeltaan 68, 92, 120 tai 130 mm.

Ei päästöjä eikä hometta

Terveellisen sisäilman kannalta on oleellista, että rakennusmateriaaleista ei erity sisäilmaan haitallisia tai viihtyvyyttä vähentäviä päästöjä.

- Jari Salo, Myyntipäällikkö, Rakennusbetoni- ja Elementti Oy -

AKO Wall -elementteihin valmistuksen ja asennuksen aikana tullut kosteus haihtuu nopeasti rakennusaikana pois huokoisesta ja hengittävästä väliseinästä. Rakennusaikaista kosteutta voidaan seurata elementteihin asennettavalla kosteusanturilla ja näin varmistaa kuivaketjun säilyminen. Rakennustietosäätiö RTS on myöntänyt AKO Wall -elementeille rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1. Se todistaa, että elementit ovat tutkitusti vähäpäästöisiä.

AKO Wall -elementeillä turvalliset väliseinät tehokkaasti

Julkaistu maanantaina 30. marraskuuta 2020

Hyvän sisäilman vaatimus korostuu nykyisin kaikessa rakentamisessa. Samalla rakennusprojektit halutaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti. AKO Wall -väliseinäelementit ovat oikea ratkaisu näiden molempien asioiden kannalta.

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n AKO Wall -väliseinäelementeillä saadaan nopeasti suoraa, vesieristysvalmista kivirakenteista väliseinää jo runkovaiheessa.

AKO-elementit sopivat kaikkeen rakentamiseen niin uudis- kuin korjausrakentamisen kohteisiin.

Rakennusbetoni- ja Elementti on valmistanut kevytsorabetonisia AKO-elementtejä Hollolan tehtaallaan jo kolmenkymmenen vuoden ajan ja niiden suosio on vahvassa kasvussa.

Kivirakenteinen AKO Wall -elementti toimii erityisen hyvin kosteissa ja teknisissä tiloissa sekä palo- ja akustisesti luokitelluissa seinissä.

Puhtaan sisäilman kannalta on oleellista, että huokoisista ja hengittävistä elementeistä ei tule sisäilmaongelmia. AKO-elementeissä toteutuvat kaikki muutkin kivirakentamisen edut kuten erittäin hyvä ääneneristys ja paloturvallisuus.

AKO Wall onkin turvallinen ratkaisu myös palvelutalojen, päiväkotien ja koulujen sekä sairaala- ja hoivarakennusten kaikkiin väliseiniin.

Ako Wall kuva 1

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n AKO Wall -väliseinä on kevytsorabetonista valmistettu koko seinän korkuinen 600 mm leveä elementti, joka eristää hyvin ääntä ja kestää kosteutta. Työmaalla asentaminen sujuu nopeasti jo runkovaiheessa.

Nopeasti vesieristysvalmista väliseinää

Pystysaumoista pontatuista, ontelorakeisista ja suorista AKO Wall -elementeistä saadaan nopeasti suoraa vesieristysvalmista kivirakenteista väliseinää, jonka onteloita voidaan helposti käyttää LVIS-putkituksien asennuksiin.

AKO Wall -elementit nostetaan kerroksiin ja asennetaan jo runkovaiheessa, mikä nopeuttaa merkittävästi koko rakennuksen rakennusaikaa. Näin myös LVIS- ja sisätyöurakoitsijat pääsevät työmaalla jo aikaisessa vaiheessa aloittamaan omat urakkansa.

Rakennusbetoni- ja Elementti toimittaa yhteistyössä ammattitaitoisen asentajaverkoston kanssa AKO Wall -elementit paikalle asennettuna niin Suomen kuin myös Ruotsin ja Norjan rakennuskohteisiin.

AKO Wall -elementtien asennukseen kehitetyillä asennuslaitteilla varmistetaan elementtien nopea ja turvallinen pystytys. AKO Wall -elementit ovat huoneen korkuisia, 600 mm leveitä ja paksuudeltaan 68, 92, 120 tai 130 mm.


Ei päästöjä eikä hometta

AKO Wall -elementteihin niiden valmistuksen ja asennuksen aikana tullut kosteus haihtuu nopeasti rakennusaikana pois huokoisesta ja hengittävästä väliseinästä.

Rakennusaikaista kosteutta voidaan seurata elementteihin asennettavalla kosteusanturilla ja näin varmistaa kuivaketjun säilyminen.

Terveellisen sisäilman kannalta on oleellista, että rakennusmateriaaleista ei erity sisäilmaan haitallisia tai viihtyvyyttä vähentäviä päästöjä.

Rakennustietosäätiö RTS on myöntänyt AKO Wall -elementeille rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1. Se todistaa, että elementit ovat tutkitusti vähäpäästöisiä.

Suomessa on viime aikoina puhuttu ja kärsitty paljon sisäilman ongelmista. Home- ja kosteusvauriot ovat ikävän yleisiä, esimerkiksi monissa kouluissa niistä ovat joutuneet kärsimään sekä oppilaat että opettajat.

Sisäilman terveellisyyteen on syytä kiinnittää huomiota, sillä eri arvioiden mukaan kosteusvaurioille tai homeelle altistuu kotonaan tai työpaikallaan noin 800 000 suomalaista.

Sisäilman laatu on monen tekijän summa, missä rakennusmateriaalien oikealla valinnalla on keskeinen merkitys. AKO Wall –elementti on turvallinen valinta, koska kivipohjaisena materiaalina se ei toimi mikrobien kasvualustana eikä siitä erity sisäilmaan mitään päästöjä.

ako_wall_kuva 3 b

Ako Wall kuva 3

Väliseinäelementeillä saadaan suoraa ja kestävää, tasoitevalmista pintaa.

Tehokas ääneneristys tärkeää

Rakennusbetoni ja Helimäki Akustikot Oy ovat laatineet 1.1.2018 voimaan tulleiden akustisten määräysten mukaisen akustiikkasuunnitteluohjeen. Siinä kerrotaan, millaisella AKO Wall -rakenteella sekä liitosdetaljilla saavutetaan tarvittava äänitasoeroluku (DnT,w) .

Uusien suunnitteluohjeiden valmistuttua on AKO Wall -seinien käyttö kasvanut merkittävästi juuri koulujen, palvelutalojen, sairaaloiden ja päiväkotien väliseinissä. Näissä ääneneristävyys, kestävyys sekä puhdas sisäilma ovat tärkeitä tekijöitä.

AKO-130 seinärakenteella saavutetaan 48 dB:n ja HVS-seinissä yhdistelmärakenteella AKO-68 + AKO-120 55 dB:n äänitasoeroluku DnT,w. AKO- akustiikkasuunnitteluohjeemme löytyy nettisivujemme lisäksi myös ProdLib-tiedostoista.

Sairaaloissa ja hoivatiloissa väliseiniltä vaaditaan ehdottoman hyvää ääneneristystä. Tutkimusten mukaan ääneneristys vaikuttaa hoitotyön tuloksiinkin.

Ruotsalainen tutkimusryhmä (Blomqvist et al) selvitti Tukholman Karolinska Institutetissa melun vaikutusta potilaisiin ja henkilökuntaan. Sekä potilaat että henkilökunta kokivat viihtyneensä ja jaksaneensa huomattavasti paremmin alhaisemmassa melutasossa. Potilaille tuli harvemmin uusia hoitojaksoja, he nukkuivat paremmin ja heidän verenpaineensa laski.

Ako Wall kuva 4

Valmis, tasoitettu AKO Wall -väliseinä on kestävä, turvallinen ja huoliteltu.

Kivirakenteiset AKO Wall -väliseinäelementit

Valmistettu kevytsorabetonista, ontelorakenne

– Nopea asennus jo runkovaiheessa mahdollistaa työmaan aikataulun nopeuttamisen

– Pystysuuntaiset ontelot mahdollistavat LVIS-putkien vaivattoman asentamisen

– Hyvin ääntä eristävä ja kosteuden kestävä, palamaton

– Sopii kosteiden ja teknisten tilojen seinien lisäksi myös esimerkiksi koulujen, palvelutalojen, päiväkotien, liikuntatilojen ja sairaaloiden kaikkiin väliseiniin.

– Väliseinän pystytys jo runkovaiheessa mahdollistaa LVIS- ja sisätöiden aloittamisen aikaisessa vaiheessa

– Saatavana asennettuna valtakunnallisesti kaikkiin väliseiniin

– Kotimainen: AKO Wall -elementti on kehitetty Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n tehtailla Hollolassa, jossa ne myös valmistetaan

– päästöluokka M1, täyttää pohjoismaisen Joutsenmerkin kriteerit

– Huoltovapaa

Ako Wall kuva 5

Kooltaan hyvin mittava Kuopion Portti muodostaa modernin yrityskeskittymän asuntotorneineen. Se rakennetaan kolmessa eri vaiheessa 2018–2022. Rakennusbetoni- ja elementti on toimittanut kohteeseen tähän mennessä jo yli 10 000 neliötä Ako Wall -väliseinäelementtejä. Ensimmäisessä vaiheessa asennettiin 5 000 neliötä väliseinää neljässä kuukaudessa.

Rakennusbetoni- ja Elementti toimittaa yhteistyössä ammattitaitoisen asentajaverkoston kanssa AKO Wall -elementit paikalle asennettuna niin Suomen kuin myös Ruotsin ja Norjan rakennuskohteisiin.

Teksti: Leena-Kaisa Simola

Kuvat: Rakennusbetoni- ja Elementti, QVIM Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto Arkadi Ky

----------------------------------------------------------------------------Kun akustiikka ja asennusnopeus ratkaisevatIisalmessa haluttiin kerrostalon väliseiniin kaikki kivirakentamisen edut ja ne toteutettiin nopeasti ja tehokkaasti kevytsorabetonista valmistetuilla AKO Wall - elementeillä.

Satamakadulle Iisalmeen torin laidalle valmistui elokuun lopussa nelikerroksinen kerrostalo. Hoivatilat Oyj:n rakennuttaman kohteen kolmessa alimmassa kerroksessa toimii kuntoutustalo VetreaNeuron Iisalmi. Ylimmässä
kerroksessa sijaitsee Iisalmen kaupungin omistaman yhtiön Petterinkulman
senioreille tarkoitettuja vuokra-asuntoja.
KESTÄVÄ KIVITALO
Nopealla aikataululla kohonneen kohteen urakoi Peab Oy Kuopio. – Rakentaminen käynnistyi pintamaan poistolla ja raivauksella kesäkuun alkupuolella 2019, vastaava mestari Eetu Jänis kertoo.
Kyseessä on kivirakenteinen talo, myös väliseiniltään. Rakennuttaja ehdotti Peabille AKO Wall -elementtien käyttämistä niistä saamansa positiivisen
kokemuksen ja kestävyyden vuoksi. Peabissa asiaa selviteltiin. Kun vaihtoehtoina vertailtiin kevytrakenteisia levyseiniä ja kivipohjaista AKO Wall -ratkaisua, oli helppoa päätyä jälkimmäiseen vaihtoehtoon.
– Materiaalivalinnassa painoivat äänitekniset seikat ja laatu, Eetu Jänis
huomauttaa.
Rakennukseen haluttiin lujat, tasaiset kivirakenteiset väliseinät.
Ontelorakenteiset, kevytsorabetoniset AKO Wall -väliseinäelementit ovat
600 mm leveitä ja seinän korkuisia.
Asuntojen välillä sekä asuntojen ja käytävien välillä riittävä ääneneristystaso on helpommin saavutettavissa kivirakenteisilla väliseinillä.
HYVÄT KOKEMUKSET
Toinen työmaalla valintaan painavasti vaikuttanut seikka oli asennusajankohta. AKO Wall -elementtejä päästään asentamaan levyseiniä huomattavasti aikaisemmin. Eetu Jäniksen mukaan myös järjestelmän kokonaiskustannukset osoittautuivat kohtuullisiksi.
Jäniksellä oli hyviä kokemuksia pienemmässä mittakaavassa jo aikaisemmasta asennuskohteesta, jossa AKO Wall -elementeillä toteutettiin märkä-
tilojen seinät.
Iisalmen kohteessa Fast Group Baltic asensi väliseiniä 4 200
neliötä tiukassa aikataulussa, vajaassa kolmessa kuukaudessa.
Eetu Jänis sanoo, että asennukset sujuivat tosi hyvin. –Sen enempää tavarantoimituksissa kuin asennuksessakaan ei ollut moittimista. Seinät nousivat pystyyn nopeasti. Asennukset alkoivat viime syksynä heti, kun saimme holvit purettua ja mestat siivottua.
TEKSTI Dakota Lavento

----------------------------------------------------------------------------


HALLITSE HUVESIÄ JO KATOLLA

Hulevesien vaikutusten vähentämiseen kuuluu sadeveden pidättäminen jo katoilla ja imeyttäminen pihoilla. Viherkatot pidättävät ja käsittelevät vettä siellä, missä hulevesi syntyy! Viherkattojen avulla voidaan pienentää valuntahuippuja, koska valunta viivästyy ja kokonaisvalunta yli puolittuu veden imeytyessä viherkattoon ja haihtuessa siitä takaisin ilmaan.

Rakennusbetonin ekologinen ja tehokas viherkattotuote yrityksille ja kuluttajille hyödyntää paikallisia tuotteita ja kasveja. Rakennusbetonin KESY-niittykatto on ainutlaatuinen tuotannon sivuvirtoja ja kiertotaloutta hyödyntävä kestävän ympäristörakentamisen (KESY) tuote. Nyt tämä niittykatto on saatavissa paikalle muokattavana valmistuotteena. Tehtaan sivuvirroista syntyvään kevytsorabetonimurskeeseen ja kompostimultaan perustuvaan kasvualustaan, kierrätyskuidusta tehtyyn vedenpidätyshuopaan ja kierrätysruokoon nojaava viherkattoratkaisu on paikallinen, uniikki ja tiukan tieteellisen tutkimuksen alla oleva ratkaisu! Jopa kaksi kolmasosaa sadannasta saadaan pidätettyä - typen ja fosforin määränkin pysyessä samalla pieninä.

Viherkatto HollolassaViherkatto Hollolassa

Niittykasveille optimoitu kasvualusta sopii erinomaisesti luonnossakin esiintyvien lajien kasvattamiseen. Katoille sopivat yleensä kuivan ja paahteisen paikan keto-ja niittykasvit. Varjoisille katoille valitaan puolivarjoisan tai varjoisan paikan lajeja, jotka kestävät myös kuivuutta.

Lisätietoa AKO Garden-viherkatoista

Urban Villa VantaaUrban Villa Vantaa

Hulevesikivellä voidaan imeyttää sadevettä suoraan maaperään johtamatta sitä pois tontilta.

Pihojen pinnoilla on suuret mahdollisuudet huleveden imeyttämiseen. Läpäisemättömien pinnoitteiden sijasta monissa paikoissa voidaan valita vettä läpäisevä vaihtoehto. Suuret pinnat kuten parkkialueet tai käytävät voivat toimia tehokkaina pihojen imeytyskenttinä. Rakennusbetonin kehittämä Hulevesikivi optimoi veden läpäisyn ja luo vivahteikkaan struktuurin silmien iloksi.

Hulevesien käsittely on monella tapaa meille hyödyksi. Valumavesien määrän pienenemisen lisäksi koemme vihertävän ympäristön miellyttävänä sekä esteettisesti että äänimaailmaltaan. Viherkatot on todettu hyvin äänisaastetta absorboivaksi pinnaksi, joten melu vähenee viherkattoja sisältävissä kortteleissa. Ei pidä myöskään unohtaa monimuotoisuuden merkitystä eliöstömme kannalta. Parhaimmillaan viherkatot muodostuvat kukkiviksi keitaiksi, joissa viihdytään ja jopa tuotetaan jokapäiväistä ruokaamme. Kunnallistekniikan rakentaja säästää rahaa järjestelmiä rakentaessaan pienemmän kapasiteettitarpeen vuoksi - ja pohjavettäkin muodostuu paremmin, kun ainakin osa kivetyistä pinnoista on vettä läpäiseviä!

Tutkittu kiertotalouskatto on optimoitu ketokasveille

Ako Roof -viherkatto on kestävästi kotimainen kierrätysmateriaaleihin perustuva tutkittu vaihtoehto viherkattojen niitty- ja ketokasveja tukevaksi viherkattoratkaisuksi. Ainutlaatuinen tuotannon sivuvirtoja ja kiertotaloutta hyödyntävä viherkattoratkaisu on nyt saatavissa paikalla muokattavana valmistuotteena.

Tutkittu kiertotalouskatto on optimoitu harvinaistuville keto- ja niittykasveille.

Kiertotalouskatto pohjautuu Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n ja Helsingin Yliopiston useita vuosia kestäneeseen tutkimus- ja kehitystyön tuloksiin. Kun kohteen rakennekestävyydet, vedeneristävyysasiat sekä palo- ja työturvallisuuspuolen asiat on otettu huomioon, päästään käsiksi itse viherkaton rakennekerroksiin.

Tampereen yliopiston kävelykatos Kalevantiellä (2019)

Tampereen yliopiston keskustakampukselle Kalevantien alikulkukäytävän katoksen ylle perustettiin viherkatto. Tämä viherkatto rakennettiin osana Tampereen yliopiston ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n yhteistä Kampusluonto-hanketta, jossa kehitetään keskustakampuksen biodiversiteettiä eli luonnon monimuotoisuutta.

Viherkatolle sekä hankkeen niityille istutettiin ja kylvettiin auringonpaahteessa viihtyvää kasvilajistoa, jota on myös Tampereen läpi kulkevalla harjujaksolla ja Tampereen ratapihalla.

Tutkijatohtori Jere Nieminen Tampereen yliopistosta kertoo kampusluonto-sivuston tiedotteessa (26.9.2019); ”Kun harjuille ja ratapihalle tyypillistä kasvilajistoa vaalitaan yliopiston kampuksen viherkatolla ja niityillä, vahvistuvat Tampereen kantakaupungin paahdekasvillisuuden muodostamat ekologiset jatkumot”.

Maankäytön ja elinympäristöjen pirstoutumisen vuoksi ratapihan ja harjujen kasvillisuus on harvinaistunut. Yliopiston keskustakampuksella tämä kehityskulku halutaan katkaista ja ryhtyä sen sijaan lisäämään harvinaisten kasvilajien elinympäristöjä Tampereen keskustassa, Nieminen kertoo. (b2n.fi/kampusluonto)

Luontoympäristön kehittämiseen ja niittyjen kylvämiseen osallistuu yliopiston opiskelijoita, tutkijoita ja henkilökuntaa.

Heinolan Lintutarhan Vesilintutalo (2020)

Heinolan Lintutarhalle valmistui elokuussa 2020 uusi Vesilintutalo, jonka katoksi päädyttiin rakentamaan viherkatto ehkäisemään lokkien aiheuttamia ongelmia. Lintutarhan alueelle asettui huhtikuun alussa noin 800–1000 lokkia ja alueen muiden rakennusten huopakatoilla on näyttöä lintujen ulosteiden tuhoamasta pinnasta ja rakenteista. Viherkattoa kohteeseen ajanut Olli Vuori Heinolan Lintutarhalta uskoo pehmeän maksaruohopintaisen viherkaton estävän lokkien parveilua vesilintutalon katolla, koska räpyläjaloilla ei ole niin mukava astella kasvien täyttämällä pinnalla.

Heinolan kohteessa katon muotoilu on kaareva ja tämä täytyi huomioida niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa. Katon kasvualusta paksuus on noin 15 cm. Viherkaton kasvillisuus koostuu istutettavista potti- ja ruukkutaimista sekä lisäksi katolle kylvettiin niittysiemenseos.

Kierrätysmateriaaleista ja kotimaisista kasveista koostuva viherkatto on paikallinen, ekologinen ja muoviton ratkaisu tuontikattojen sijaan. KESY- viherkatto toimii mainiona ratkaisuna hulevesien käsittelyssä. Viherkatot mm. pienentävät valuntahuippuja pidättämällä valumavesiä, suojaavat kattorakenteita tasoittamalla lämpötilaeroja sekä absorboivat eli vaimentavat ääntä. Tutkimuksen mukaan jopa kaksi kolmasosaa sateesta jää tulematta rännejä pitkin alas. Tällä on laajempina pintoina toteutettuna merkittävä vaikutus syntyviin hulevesimääriin. Lisäksi helppohoitoinen niitty- ja ketokasvillisuus koetaan esteettisesti silmää miellyttäväksi paikaksi.

Viherkatossa kasvillisuuden alla on kierrätyskasvualusta, sen alla järviruokokerros ja alinna altakastelumatto.

----------------------------------------------------------------------------