AKOwall kouluissa

AKO Wall palvelutaloissa

AKOwall päiväkodeissa

Tuotteet > AKO Väliseinä

AKOwall Akustiikka

AKOwall Akustiikka - suunnittelulla tavoitteeseen!

Yhdessä Helimäki Akustikkojen kanssa laaditusta akustiikkasuunnitteluohjeesta löytyy tietopaketti, jossa kerrotaan millaisella AKOwall-rakenteella saavutetaan tarvittava kokonaisääneneristys (DnT'w) erilaisten rakennusten väliseinätyypeille.

Ohjeistukset on tehty 1.1.2018 voimaan tulleiden akustisten määraysten mukaisesti.

AKOwall -seinien ääneneristysarvot ovat tarkennettu mittaamalla todellisista kohteista, jolloin kaikki asiaan vaikuttavat tekijät on saatu huomioitua.