• AKO-92 väliseinän saumausta
 • AKO-92- väliseinän asennusta
 • Ako Wall kylpyhuone 2
 • Ako Wall kylpyhuone 3
 • AKO Wall WC-nopeasti valmista
 • AKO Wall tasaista pintaa
 • AKO Wall pakataan vaaka-asentoon puulavoille.
 • AKO- käytävän seinä asennettuna
 • AKO-Pitkää seinää nopeasti
 • AKO - Ylitystä ja läpivientiä
 • AKO - Asennusvälineitä_asennuslaite ja nippukärry
 • AKO_asennus
 • ako-putkitus-kojerasiat_20180831_lowrers.jpg
 • ako-putkitus-ontelossa-suihku_20180831_lowres.jpg
 • ako-oven-ylitys-alle1200_20180831_lowres.jpg
 • ako-elementtiliitokset_20180831_lowres.jpg
 • ako-lapivienti-iv_20180709_lowres.jpg
 • ako-kiinnitys-ylapohjaan_20180709_lowres.jpg
 • Rakennusbetoni6-K21.jpg
 • Rakennusbetoni6-K18.jpg
 • Rakennusbetoni6-K19.jpg
 • Rakennusbetoni5-K12.jpg
 • Rakennusbetoni5-K7.jpg
 • 14369-K25.jpg
 • 14369-K63.jpg
 • 14369-K90.jpg
 • 14369-K74.jpg
 • 14369-K142.jpg
 • 14369-K117.jpg
 • 14369-K137.jpg
AKOwall Ab > AKO Wall

AKO-68

Användingsområden

 • Bostäder
 • Lätta mellanväggär

Det går att förkorta byggtiden avsevärt genom att använda AKO-element i alla mellanväggar i en byggnad. Montering av AKO-mellanväggar går snabbt och kan utföras samtidigt med stommontage. Detta möjliggör att installationer och andra invändiga arbeten kan påbörjas redan i tidigt skede.

Detaljer och Arbetsanvisningar hittar Du i Datafilbanken.

Här kan du hitta våra datafilbanken- klicka här.

Teknisk information


Produkt Tjocklek Längd Bredd BrandklassRw (dB) Hål st/pall Vikt (kg/m2)
AKO-68 Tjocklek 68 mm Standardmått* 600 mm EI30Rw 38 dB Hål 38 mm 10 st/Pall 62 kg/m2

* 2500 mm, 2550 mm, 2700 mm, 2780 mm och 3000 mm