• Rakennusbetoni6-K17.jpg
  • Rakennusbetoni6-K30.jpg
  • Rakennusbetoni6-K37.jpg
  • Rakennusbetoni5-K5.jpg
Tuotteet > AKO Väliseinä

AKO Wall Akustiikka

AKO Wall Akustiikka - suunnittelulla tavoitteeseen!

Yhdessä Helimäki Akustikkojen kanssa laaditusta akustiikkasuunnitteluohjeesta löytyy tietopaketti, jossa kerrotaan millaisella AKO Wall-rakenteella saavutetaan tarvittava kokonaisääneneristys (DnT'w) erilaisten rakennusten väliseinätyypeille.

Ohjeistukset on tehty 1.1.2018 voimaan tulleiden akustisten määraysten mukaisesti.

AKO Wall -seinien ääneneristysarvot ovat tarkennettu mittaamalla todellisista kohteista, jolloin kaikki asiaan vaikuttavat tekijät on saatu huomioitua.